Business Coaching

In 2022 lag het ziekteverzuim rond de 5%. Oorzaken van dat verzuim werden aangegeven als:

 • Onvrede met het werk
 • Te hoge werkdruk ervaren
 • Onvrede hebben met de relatie met de werkgever of collega’s
 • Persoonlijke problemen
 • Ziekte
  • Ruim 20% van mensen ervaart de gezondheid als niet goed (2022)
  • Bijna 14% ervaart psychische klachten (2022)
  • Ruim 27% heeft een langdurige aandoening (18-65 jarigen, 2021)
  • Kanker cijfers blijven toenemen, 1 op 3 mensen zal ermee in aanraking komen. 1 op de 7 mannen en 1 op de 6 vrouwen zal dat binnen de werkende leeftijd doormaken.

Als werkgever wil je een team dat optimaal functioneert. Dus ben je waakzaam op signalen die kunnen leiden tot verzuim of hoog verloop. Dit wil je voor zijn. Coaching kan een van de tools zijn die ingezet word wanneer daar aanleiding voor is of juist al eerder om  het team te ondersteunen in de onderlinge relaties, omgaan met werkdruk & stress, persoonlijke problemen buiten het werkveld te verwerken, en wanneer ziekte invloed heeft op de werknemer, het team en de manager.

Aandachtsgebieden

Vraagstukken binnen een professionele setting zijn anders privé zaken, met name omdat het over mensen in een rol gaat en over gemeenschappelijk functioneren en doelen behalen . Het zou niet geloofwaardig zijn als ik zou claimen jullie bij alle soorten vragen te kunnen begeleiden. Dat wonderstokje heb ik nog niet gevonden! Laat ik daarom wat meer vertellen over het soort vraagstukken waarin ik bij kan dragen.

 • Mental coaching
 • Project coaching
 • Team building
 • Coaching bij kanker in het team
 • Vertrouwenspersoon

Grip hebben vraagt om bewust handelen. Bewustzijn kan je ontwikkelen.
Mental coaching

Aan (mentale) grip werken wil zeggen dat we  werken met vraagstukken rondom de professionele identiteit en ambities, personal coaching dus. Vaak is dit een meer therapeutisch traject dan coachend. Dus meer onderzoekend, voelen, blootleggen van de waarden die we meekregen rondom werk en de vervormingen die onze ervaringen hebben opgeleverd zodat we minder functioneren vanuit onze blueprint. Dergelijk werk vind 1op1 plaats. Dit is wanneer we samen werken aan de zaken die je tegenkomt in je werk en hoe dat aansluit bij jou als mens. Werken aan leiderschap over jouw pad dus.

Dit is waar we bij mental coaching mee aan de slag gaan: de ontrafeling van gedachten die geleid hebben tot denkpatronen die je nu niet meer dienen en de emoties die verbonden zijn aan de betekenis die de gedachten voor je hebben gekregen. Dit coaching proces geeft ruimte om los te komen van het ingesleten denk-pad om vervolgens nieuwe denkwegen te onderzoeken en de identiteit te herschrijven. Net als je CV van tijd tot tijd omgegooid moet worden zodat deze een beter beeld geeft van wie je nu bent kan je dat ook doen met hoe jij jezelf als professional ziet.

Project Coaching

Vaak zijn we dagelijks bezig om projecten, teams, werkzaamheden te organiseren en structureren. Waarschijnlijk zijn jullie daar als organisatie al heel bekwaam in. Top! En hoe zit het met de mensen die dit moeten realiseren? Welke ontwikkelingssupport wordt hen geboden om optimaal te kunnen functioneren en positief bij te dragen aan het team als persoonlijkheid? Mensen onder grote druk, gepercipieerd of realistisch, kunnen gedrag vertonen dat kan leiden tot een negatieve werksfeer.

Samen kunnen we tijdens de project coaching werken aan:

 • Leren grenzen te stellen
 • Prioriteiten zetten
 • Stress triggers identificeren
 • Gedrag herkennen dat aangeeft dat je het overzicht kwijt raakt
 • Meer structuur aanbrengen dmv het opstellen van een stappenplan

Een plan is geen rechte lijn van A naar B.
Het gaat erom te begrijpen wat er tussen de huidige situatie en de gewenste situatie ligt.
Team Building

Binnen organisaties werken we zelden alleen. Ook een zelfstandige heeft leveranciers en andere zakelijke contacten. Als professional stap je in bij een bedrijf en wordt deel van de cultuur. Je gaat je verbinden met de waarden, de doelstellingen, de communicatiestijl, ed. En hoe goed de intenties ook, soms loopt het wel eens wat minder vlot op die gebieden. Je merkt dat het lastig is om aan te haken, wat invloed heeft op de motivatie en energie.

Ik ben voorstander van het aangaan van contracten. Contract? Noem het een verheldering van de begrippen en samen daarover bewuste afspraken maken in plaats van aannames doen en er later achter komen dat je verschillende kijkwijzen had. Dat kan conflicten voorkomen en een solide basis bouwen voor de gewenste bedrijfscultuur.

Kom samen met mij werken wanneer er vraagstukken zijn rondom verbinden. Concreet kan dat er zo uit zien:

 • Consent afspraken (incl veiligheid en gedrag)
 • Gezamenlijke communicatiestijl ontwikkelen
 • Samen dragen van de doelen
 • Elkaars talenten zien en inzetten
 • Impact van ziekte op het team, en hoe ermee om te gaan
 • Ervaren negativiteit op tafel en afspraken over maken
Coaching bij kanker

Kanker raakt velen van ons, en dus soms ook wanneer je nog gewoon in het werkende leven staat. 1 op de 7 mannen en 1 op de 6 vrouwen zal dat binnen de werkende leeftijd doormaken. De ‘zieke’ professional. Het is een lastige tweedeling, want het proces vraagt veel aandacht, tijdens en soms ook na de behandeling, en tegelijk kan werken juist ook een manier zijn om verbonden te blijven met dat deel dat nog zo gezond aan je is. Klik hier wanneer je meer wilt lezen over persoonlijke coaching bij kanker.

De realiteit is helaas dat velen van ons door kanker geraakt zullen worden. We krijgen het zelf, of het gebeurt iemand in onze omgeving. Het is, zoals veel ziektes, een complex beest om mee om te gaan. Zelf heb ik dat op verschillende manieren ook ondervonden. Tegelijk is het een wijze leermeester. Gaandeweg heb ik veel geleerd en heb ik door het aangaan van gesprekken, ook van de ervaringen van anderen mogen leren. En een van de lessen is dat het label van de ziekte vaak de nog bestaande professional, de capabele mens, overschaduwd. Ja, er is ziekte, maar er is ook nog beschikbaarheid.   

Het team

Daarnaast is er de omgeving die zoekt naar een manier om te steunen, begrip te hebben, en zelf nog te functioneren. Ook als team zoek je naar evenwicht. Natuurlijk nemen partijen als de manager, bedrijfsarts, HR en het UWV taken op zich. Maar als collega heb je te maken met emoties en eventueel herkenning/herbeleving, met een collega die het ondergaat, en met de praktische kant zoals dat er opeens werk komt te liggen dat opgepakt moet worden, dat de samenhang van het team veranderd. Het kan stress veroorzaken, beladen zijn, een gevoel van ongemak opleveren hoe ermee om te gaan. Ook hierin kan een coach een stuk begeleiding bieden.

Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers. De realiteit is dat er steeds vaker voorbeelden in de openbaarheid komen van gedrag dat niet acceptabel is binnen de gestelde normen en arbowet. De #metoo beweging is een duidelijk teken van deze tijd van uitspreken en herschikken.

Ongewenst gedrag is lastig te herkennen want het heeft vele verschijningsvormen. Daarom is er ook niet een standaard oplossing. Wat we weten is dat 1 op de 5 mensen ongewenst gedrag ervaart, en dat wanneer de werkdruk hoog is dan ervaart de werknemer het 3x zo vaak. Dit zijn de meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag:

 • Intimidatie 20%
 • Pesten 12%
 • Discriminatie 7%
 • Ongewenste seksuele aandacht 4%
 • Geweld van een collega of leidinggevende 1%

Consent is nog steeds een weinig begrepen onderwerp en veiligheid is ook op de werkvloer een recht. Daarom is de opkomst van de rol van een vertrouwenspersoon steeds groter. Vaak is er bij grotere ondernemingen een intern pad wat gevolgd kan worden. Het beschikbaar hebben van een extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan extra veiligheid bieden in situaties van grensoverschrijdend gedrag en andere onveilig ervaren situaties wanneer een interne melding lastig voelt, of die optie er niet is. Daarnaast staat een vertrouwenspersoon u bij in het opzetten van uw preventie beleid.

Omdat ik het belang van deze taak inzie, zal ik mijzelf bijscholen in deze specialisatie en ben ik na mei 2023 ook inzetbaar als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Laten we een bak koffie pakken en bespreken welke behoefte er is binnen jullie organisatie.

Aanpak

Laat ik een beeld schetsen van hoe een traject loopt.

Stap 1: We beginnen met een kennismaking. Je neemt contact met mij op en vervolgens we maken een afspraak voor een kort telefonisch overleg. Tijdens dat gesprek is er ruimte voor inventariserende vragen. We gaan niet diep in op het vraagstuk, het doel hier is om te kijken of ik jullie van dienst kan zijn en hoe de match qua stijl en mens is. Na het gesprek nemen we een paar dagen om erover te denken en hebben dan mailcontact over onze bevindingen.

Stap 2: Hebben we een match? Dan is de volgende stap een intake gesprek. Hier gaan we in kaart brengen wat de scope is van de vraag, de gewenste resultaten, de betrokken mensen en praktische zaken als timeline en budget. Op basis van deze intake zal ik een voorstel mailen binnen de afgesproken tijd.

Stap 3: Bij acceptatie van het voorstel, start een stuk planning en dan gaan we aan het werk. Online of offline, beiden kan. Individueel (coaching), met een groep (training of procesbegeleiding) of een mix daarvan.

Optioneel: Wanneer we een traject afronden dan evalueren we de status enkele weken later. Ook bied ik de optie om daarna als accountability partner nog een tijd te ondersteunen. Dus als stok achter de deur te fungeren om de voortgang te bewaken.

Translate »